To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Dostęp do szkolenia
Wyprzedane 92,25 zł Wyprzedane

Wykładowca:

Szkolenie poprowadzi mec. Bartłomiej Przyniczka. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Tabert Przyniczka Spółka jawna z siedzibą w Lesznie. Doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca procedury cywilnej i zagadnień dotyczących hipoteki na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2007-2010 aplikant prokuratorski w Prokuraturze Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu. W latach 2011-2017 orzekał w sądach powszechnych, w tym czasie pełnił również funkcję przewodniczącego wydziału. Był pełnomocnikiem sądu do spraw kontaktu z sądami zagranicznymi.

Adresatami szkolenia są przede wszystkim:

 • dyrektorzy finansowi, prawni, główni księgowi, księgowi, prawnicy, prawnicy in-house
 • wspólnicy i członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • asystenci zarządów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie obrad zgromadzenia wspólników

Celem szkolenia jest:

zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi podejmowania uchwał przez wspólników spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz organizację i przebiegiem obrad zgromadzenia wspólników, w tym przy udziale wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i podniesienie ich kwalifikacji w tym obszarze. 

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

 • pozna regulacje prawne dotyczące podejmowania uchwał przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na zgromadzeniu wspólników i poza zgromadzeniem wspólników, w tym regulacje prawne przyjęte w ramach Tarczy Antykryzysowej,
 • dowie się, w jakich sytuacjach i w jaki sposób powinny być podejmowane uchwały wspólników poza zgromadzeniem wspólników (w tzw. trybie obiegowym),
 • dowie się, kto i w jaki sposób powinien zwołuje zgromadzenia wspólników,
 • dowie się, kiedy nie jest dopuszczalny udział wspólnika w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 • dowie się, jak przeprowadzić obrady zgromadzenia wspólników z udziałem wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: jakie elementy powinien zawierać Regulamin, jak zapewnić identyfikację wspólników, jak sporządzić protokół ze zgromadzenia wspólników oraz jak przeprowadzić głosowanie w poszczególnych kategoriach spraw, w tym w sprawach wymagających głosowania tajnego,
 • dowie się, jak przebiega zgromadzenie wspólników protokołowane przez notariusza.

Program szkolenia

1.

Uchwały wspólników - uwagi ogólne.

2.

Podejmowanie uchwał przez wspólników poza zgromadzeniem wspólników.

3.

Zwołanie zgromadzenia wspólników. Treść zawiadomienia.

4.

Udział wspólnika w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5

Przerwa.

6.

Regulamin udziału wspólników w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7.

Przebieg zgromadzenia wspólników przy udziale wspólników (wszystkich/ części) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8

Sporządzania protokołu oraz głosowanie - kwestia głosowania tajnego.

9.

Przebieg zgromadzenia wspólników protokołowanego przez notariusza.

10.

Pytania i odpowiedzi.

Metoda szkolenia:

Szkolenie ma formę wykładu online poprzez platformę audio-wideo ClickMeeting. Dzień przed terminem zostanie wysłany link dostępowy. Nie jest wymagane żadne specjalne oprogramowanie, wystarczy przeglądarka Firefox, Chrome lub Opera (Internet Explorer nie jest zalecany).

Na koniec szkolenia przewidziano pytania i odpowiedzi. 

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne ze szkolenia, w tym wzory:

 • regulaminu, 
 • zgody wspólnika na otrzymywanie zawiadomień o zwołaniu zgromadzenia wspólników za pomocą poczty elektronicznej oraz 
 • zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wspólników.

Dodatkowo do dnia 30 czerwca 2020 r. uczestnicy będą informowani za pomocą poczty elektronicznej o zmianach w przepisach prawa dotyczących przedmiotu szkolenia.

Zobacz również:

szkolenia