Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych

Celami Stowarzyszenia są: budowanie zaufania na wolnym rynku przedsiębiorczości, promowanie i wspieranie rozwoju mediacji gospodarczych opartych na najwyższych standardach konstruktywnego dialogu, kompetencji i poufności, ochrony tajemnic handlowych, a także popularyzowanie etyki w biznesie.
2. Stowarzyszenie pełni rolę korporacji zawodowej, tzn. standaryzuje oraz wspiera pracę polskich mediatorów gospodarczych, stoi na straży etyki zawodu.

Prezes: Jerzy Śliwa tel. 601 637-984, jsliwa@mediacje.pl
www.mediacje.pl e-mail: smg@mediacje.pl
Wiceprezes: Anna Ficek - tel. 609 66-48-48, aficek@mediacje.pl

Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych [SMG], jest zawodowym zrzeszeniem osób zajmujących się działaniami z zakresu: mediacji gospodarczych i innych alternatywnych wobec sądu konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Stowarzyszenie pełni rolę korporacji zawodowej, tzn. standaryzuje oraz wspiera pracę polskich mediatorów gospodarczych, stoi na straży etyki zawodu.