Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Zmiany w PPK od czerwca 2022

Zmiany w PPK od czerwca 2022

1 Lipca, 12:00 - 13:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

1 Lipca - 31 Lipca
Badanie online, Dla uczestników

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

1 Lipca - 31 Lipca
Badanie online, Dla uczestników

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

1 Lipca - 31 Lipca
Konsultacje online, Dla uczestników

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

1 Lipca - 31 Lipca
Testy online, Dla uczestników

Organizacja pracy w chmurze - warsztaty praktyczne

Organizacja pracy w chmurze - warsztaty praktyczne

29 Czerwca, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych

Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych

28 Czerwca, 10:00 - 11:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Thinking Tools - Persona Canvas (tworzenie profilu klienta firmy)

Thinking Tools - Persona Canvas (tworzenie profilu klienta firmy)

27 Czerwca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Rejestrowanie działalności gospodarczej

24 Czerwca, 10:00 - 11:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców

Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców

23 Czerwca, 14:00 - 15:00
Szkolenie online, Dla uczestników