"FUNDACJA ALEKLASA"

Fundacja "ALEKasa" powstała z myślą o wspieraniu edukacji i rozwoju dzieci z Zespołem Aspergera. Jej celem jest między innymi wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i społecznych poprzez wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, rozwijanie talentów oraz wybitnych umiejętności dzieci i dorosłych, a także udzielanie wsparcia finansowego oraz edukacyjnego dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu w formie terapii, stypendiów i programów edukacyjnych. Jednym z głównych celów jest także organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji służących rozwojowi i wsparciu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

"Uczeń w spektrum autyzmu w systemie edukacji - czas na zmiany" - konferencja stacjonarna, 8-9.10.2022, Warszawa

"Uczeń w spektrum autyzmu w systemie edukacji - czas na zmiany" - konferencja stacjonarna, 8-9.10.2022, Warszawa

8 Października - 9 Października
Airport Hotel Okęcie, Warszawa