Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK jest organizacją non profit, której głównym celem jest wspieranie rozwoju trenerów, konsultantów i coachów. W ten sposób organizacja oddziałuje zarówno na podwyższenie poziomu zarządzania w organizacjach, jak też na szerzenie idei ustawicznego kształcenia osób dorosłych.

Organizacja zrzesza trenerów, konsultantów i coachów. MATRIK jest organizacją, która pierwsza w Polsce uruchomiała Szkołę Trenerów Zarządzania w 1999 roku i nieprzerwanie prowadzi Szkołę oraz Kursy Trenerów Zarządzania według autorskich programów.

Stowarzyszenie prowadzi proces certyfikacji - Międzynarodowy Certyfikat Trenerów Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju, potwierdzający kompetencje w sześciu obszarach odzwierciedlających podstawowe aspekty pracy trenera.

W Stowarzyszeniu organizujemy comiesięczne spotkania rozwojowe w ramach prowadzonych Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK w trzynastu miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Lublinie, Toruniu, Szczecinie, Kielcach i Bielsku-Białej.

Stowarzyszenie MATRIK jest otwarte dla wszystkich, którzy są zainteresowani ciągłym rozwojem osobistym i zawodowym. "Nasze działania mają na celu doskonalenie kompetencji trenerskich u osób profesjonalnie pracujących z innymi ludźmi i dla polskich przedsiębiorstw."

MATRIK promuje nowoczesne metody zarządzania, jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.

Organizacja była jednym z autorów standaryzacji i profesjonalizacji zawodu trenera w Polsce (oficjalnie trener nie jest nadal uznawany za zawód). Korzenie tego sięgają współpracy z Thames Valley University w Wielkiej Brytanii, która to uczelnia wsparła nasze Stowarzyszenie w wykształceniu pierwszej grupy profesjonalnych trenerów zarządzania, którzy następnie z wykorzystaniem metody kaskadowej wykształcili kolejne gremia trenerów w Polsce. Pomysłodawczynią tej idei była sama Margaret Thatcher, która uznała, że aby wpłynąć na poprawę zarządzania w rodzącej się gospodarce wolnorynkowej w Polsce efektywniej będzie przeszkolić trenerów zarządzania niż samych menedżerów.

Dwa główne nurty działalności organizacji stanowi:

1) nauczanie trenerów zarządzania oraz ich certyfikacja,
2) rozwijanie kompetencji osób dorosłych zgodnie z ideą life long learning - w odniesieniu do misji organizacji Klub Trenerów jest platformą wymiany wiedzy, informacji i rozwoju członków i sympatyków

Ideą organizacji jest dostarczanie wysokiej jakości szkoleń dla osób dorosłych, gdyż w ten sposób przyczynia się ona do budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, co jest zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. MATRIK stara się dopasować nauczanie nieformalne do potrzeb rynku i społeczeństwa.

Wszystkie projekty finansowane ze środków zewnętrznych zostały pomyślnie zrealizowane, a zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte. Ponadto dbamy o zapewnienie kontynuacji wsparcia oraz wykorzystanie wartości dodanej.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

AI & EDU - DOSTĘPNE NARZĘDZIA

AI & EDU - DOSTĘPNE NARZĘDZIA

5 Lipca, 10:00 - 14:30
KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY, 30-394 Kraków

Międzykulturowy MATRIK

Międzykulturowy MATRIK

11 Kwietnia, 19:00
 

MATRIK(s) nowych możliwości

MATRIK(s) nowych możliwości

21 Października, 09:45 - 14:30
 

Darmowe Webinarium "Inteligencja Emocjonalna" - Katarzyna Porembska

Darmowe Webinarium "Inteligencja Emocjonalna" - Katarzyna Porembska

30 Czerwca, 18:00 - 20:30
 

Webinarium "Jak zarządzać wiedzą w organizacjach?"

Webinarium "Jak zarządzać wiedzą w organizacjach?"

26 Maja, 18:00 - 20:30
 

Webinarium "Kreatywny Trener"

Webinarium "Kreatywny Trener"

18 Maja, 18:00 - 19:30
 

KURS TRENERÓW ZARZĄDZANIA MATRIK w Poznaniu

KURS TRENERÓW ZARZĄDZANIA MATRIK w Poznaniu

6 Września - 9 Września
Poznań

SZKOŁA TRENERÓW ZARZĄDZANIA MATRIK w Krakowie

SZKOŁA TRENERÓW ZARZĄDZANIA MATRIK w Krakowie

16 Listopada, 10:00
Kraków

KURS TRENERÓW ZARZĄDZANIA MATRIK

KURS TRENERÓW ZARZĄDZANIA MATRIK

28 Września - 1 Października
Hotel ibis Stare Miasto, Kraków

Studium przypadku w praktyce szkoleniowej

Studium przypadku w praktyce szkoleniowej

11 Września - 12 Września
Hotel ibis Stare Miasto, Kraków