Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

W bieżącym roku przypada 50 rocznica wydania encykliki papieża Pawła VI "Humanae vitae". Dokument ten dotyczy problematyki przekazywania życia. Wywołał on wówczas szereg kontrowersji. Zresztą nie brakuje ich również i dziś. Stąd też rodzi się pytanie czy encyklika "Humanae vitae" to proroczy głos Kościoła?
Paweł VI w swej encyklice stawiał zaraz na jej początku bardzo ważne pytania: czy biorąc pod uwagę zarówno warunki współczesnego życia, jak i znaczenie stosunków małżeńskich dla harmonii i wzajemnej wierności między małżonkami nie należałoby poddać rewizji obowiązujących zasad moralnych? Czy dziś nie wolno mniemać, że prokreacja jako cel odnosi się do całości życia małżeńskiego niż do jego poszczególnych aktów? Czy ze względu na większe poczucie odpowiedzialności, jakim się odznaczają współcześni ludzie, nie nadszedł już czas, by zadanie przekazywania życia powierzyć raczej ich rozumowi i woli?
Odpowiedzi na te pytania są ciągle aktualne.

Zbliżające się sympozjum naukowe poświęcone problematyce przekazywania życia jest próbą wyjścia naprzeciw aktualnym zagadnieniom dotyczącym pastoralnej posługi Kościoła wobec małżeństw i rodzin. Inspiracją do pogłębionej refleksji jest ciągle aktualny dokument autorstwa bł. Pawła VI "Humanae vitae". Głęboki namysł zaproszonych specjalistów, reprezentujących różne ośrodki i dyscypliny naukowe, daje nadzieję na ciekawe końcowe rozwiązania. Kazimierskie sympozjum, po raz kolejny, stwarza okazję do wymiany myśli oraz podjęcia nowych inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZICIELSTWO. "HUMANAE VITAE": Wzniosła teoria, czy realna pomoc?

MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZICIELSTWO. "HUMANAE VITAE": Wzniosła teoria, czy realna pomoc?

5 maja, 09:00
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Budynek B, Aula B, Poznań

Sympozjum naukowe: "Humanae Vitae". Profetyczny głos Kościoła

Sympozjum naukowe: "Humanae Vitae". Profetyczny głos Kościoła

7 lutego - 8 lutego
Gminny Ośrodek Kultury, Kazimierz Biskupi