Fundacja Digital University

Celem Fundacji Digital University jest edukacja z zakresu innowacji i nowych technologii. Wierzymy, że proponowane przez nas metody nauczania, wspierające naturalną dziecięcą ciekawość świata oraz oparte na mądrej i ukierunkowanej zabawie, pozwalają przekonać się, jak wiele przyjemności może płynąć z nauki. Poza codzienną działalnością prowadzimy także wiele projektów z obszaru wykluczenia technologicznego dzieci i dorosłych. Uczymy zawodów przyszłości, dając wsparcie dzieciom ze świetlic środowiskowych, domów dziecka oraz środowisk wykluczonych.