PZU LAB SA

PZU LAB SA to firma, która buduje swoją pozycję rynkową, opierając się na najwyższych kompetencjach ekspertów zarówno z zakresu zarządzania ryzykiem, jak również inżynierów specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstw.

Naszym zadaniem jest wsparcie klientów w obszarach:

a) bezpiecznego zarządzania przedsiębiorstwem,
b) ograniczania strat finansowych związanych ze zdarzeniami awaryjnymi i przestojami,
c) oraz budowania reputacji zaufanego partnera na rynku krajowym i międzynarodowym.

Działalność PZU LAB SA ukierunkowana jest w szczególności na współpracę z zarządami firm. Pozwala ona lepiej zrozumieć zagrożenia, na jakie narażone są przedsiębiorstwa w swojej działalności i dostarcza kompleksowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w zakresie zarządzania ryzykiem.

Inżynierowie PZU LAB SA współpracują z klientami na wszystkich etapach funkcjonowania przedsiębiorstwa i oferują szeroki wachlarz rozwiązań i usług doradczych, szkoleniowych oraz opartych o innowacyjne technologie, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.