PICM

Fundacja Polski Instytut Credit Management (PICM) to platforma wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy w zakresie skutecznego i mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego.
Credit Risk 2024 - MŚP

Credit Risk 2024 - MŚP

27 Września, 08:00 - 16:00
hotel Lenart, Wieliczka

Credit Risk 2024 - PICMa

Credit Risk 2024 - PICMa

27 Września, 08:00 - 16:00 490,77
hotel Lenart, Wieliczka

Credit Risk 2024

Credit Risk 2024

27 Września, 08:00 - 16:00 736,77
hotel Lenart, Wieliczka

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora