Fundacja Życie Od Nowa

Fundacja Życie Od Nowa powstała po to, aby wspierać w pozytywnych przemianach osoby, które znalazły się na "zakręcie życiowym". Pomagamy tym, dla których sytuacja ta, stała się impulsem do zmiany, w myśl zasady, że aby narodzić się na nowo trzeba czasem umrzeć.

Dajemy narzędzia do tego, aby poprawić jakość życia, otworzyć się na czucie własnych potrzeb, nauczyć się radośnie żyć, wpływając tym samym na budowanie świadomych relacji, realizację siebie i swojego potencjału.

Motto Fundacji Życie Od Nowa brzmi: "Najtrudniejsze życiowe doświadczenia mogą stać się naszą największą szansą".

W jaki sposób pomagamy?
Osoby, które na podstawie ankiet, zgłoszą się do projektu "Życie od Nowa" obejmiemy 3-miesięcznym projektem przemiany wewnętrznej i zewnętrznej. W ramach tego projektu będą wykonane nagrania filmowe z postępów przemiany, warsztatów, sesji itd. Nasze wsparcie opierać się będzie na:
* Sesjach coachingowych i terapeutycznych
* Warsztatach i konsultacjach z mediacji i prawnych możliwości rozwiązań kluczowych zagadnień związanych z problematyką rodzinną
* Warsztatach z komunikacji i asertywności
* Indywidualnych konsultacjach z dietetykiem i konsultacjach usprawniającymi świadomość żywieniową
* Zajęciach sportowych dobranych indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestniczki/ka
* Indywidualnych konsultacjach ze stylistką oraz zmianą wizażu