REGIONALNA IZBA HANDLU I PRZEMYSŁU W BIELSKU-BIAŁEJ

REGIONALNA IZBA HANDLU I PRZEMYSŁU W BIELSKU-BIAŁEJ od 1990 roku, aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu, w budowaniu jego wizerunku i kultywowaniu tradycji samorządu gospodarczego. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie jej rozwoju, niezmiennie od 30 lat stanowi punkt wyjścia dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Izbę.

PROMOCJA FIRM CZŁONKOWSKICH
Aktywnie wspieramy firmy członkowskie w nowoczesnych i skutecznych działaniach promocyjnych.

BUDOWANIE WZAJEMNYCH RELACJI BIZNESOWYCH
O naszej sile stanowi liczba naszych Członków, którzy aktywnie angażują się w działalność i rozwój naszej organizacji samorządu gospodarczego

LOBBING GOSPODARCZY
Dzięki współpracy z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz szerokim gronem organizacji otoczenia biznesu oferujemy naszym firmom członkowskim pomoc w nawiązaniu kontaktów i współpracy w zakresie realizacji inicjatyw oddolnych.

SPOTKANIA INFORMACYJNE/KONGRESY/SEMINARIA/WEBINARY
Organizujemy szereg wydarzeń dla przedsiębiorców, m.in. z przedstawicielami władz lokalnych czy powszechnie uznanymi specjalistami zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorczości.

DZIAŁALNOŚĆ PROINNOWACYJNA
Wspieramy współpracę pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem, wspieramy transfer technologii i pokazujemy najnowocześniejsze rozwiązania dla biznesu.

DZIAŁALNOŚĆ PROEKSPORTOWA / LEGALIZACJA DOKUMENTÓW
W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, wykonujemy usługę legalizacji dokumentów handlowych.

PRESTIŻ
Decydując się na wstąpienie w poczet członków Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, firma staje się częścią największej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu, nieprzerwanie kształtującej, począwszy od 1990 roku gospodarczy wizerunek regionu.

AKTYWNIE WSPIERAMY BIZNES NA PODBESKIDZIU!

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Klub Przedsiębiorcy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Klub Przedsiębiorcy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

24 Września, 16:00 - 18:00
Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała

E-Kongres "Sąsiedzi Sąsiadom - Innowacyjne Podbeskidzie"

E-Kongres "Sąsiedzi Sąsiadom - Innowacyjne Podbeskidzie"

8 Września, 09:00 - 13:00
konferencja zdalna - uczestnicy otrzymają link do wydarzenia, Bielsko-Biała