Allegro Tech

INFORMACJA ODNOŚNIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Allegro.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 (dalej "My", "Allegro.pl" albo "Spółka") operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.allegro.pl (dalej "Allegro").

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: [email protected],
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas Twojej rejestracji na wydarzenie organizowane przez Allegro.pl, w serwisie internetowym Evenea prowadzonym przez EventLabs Sp. z o.o .

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Allegro.pl?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:
● realizujemy umowę, którą zawarłeś z nami w zakresie rejestracji i uczestnictwa w organizowanym przez nas wydarzeniu. Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wykonaniem umowy stanowi art.6, ust.1 lit. b) RODO
● prowadzimy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie organizowanych przez nas wydarzeń. Podstawą prawną w tym zakresie jest art.6, ust.1 lit.f) RODO
● w ramach wydarzeń możemy organizować konkursy. Jeśli będziesz ich uczestnikiem podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych będzie art.6, ust.1 lit.b) RODO
● w przypadku jeśli będziesz zwycięzcą konkursu Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją spoczywających na nas obowiązków wynikających z konieczności rozliczenia nagrody, na podstawie art.6, ust.1 lit.c) RODO
● badamy czy, organizowane przez nas wydarzenie spełniło Twoje oczekiwania. Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z badaniem satysfakcji stanowi art.6, ust.1 lit f) RODO
● możemy informować Cię o innych wydarzeniach organizowanych przez Allegro.pl o ile wyraziłeś zgodę w tym zakresie. Podstawą prawną do przesyłania takich informacji jest art.6, ust.1 lit a) RODO.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
● w przypadku jeśli zarejestrowałeś się lub/i jesteś uczestnikiem wydarzenia : imię, nazwisko, adres email. Jeśli nie podasz nam tych danych osobowych niestety nie będziesz mógł zarejestrować się i uczestniczyć w organizowanych przez nas wydarzeniach;
● w przypadku jeśli jesteś zwycięzcą konkursu organizowanego w ramach wydarzenia : imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, PESEL, data urodzenia, dane dotyczące właściwego Urzędu Skarbowego. Jeśli nie podasz nam tych danych osobowych niestety nie będziemy mogli przekazać Tobie nagrody.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
● przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
● Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowywane będą:
● 3 miesiące od dnia zakończenia ostatniego wydarzenia na które zarejestrowałeś się lub/i byłeś jego uczestnikiem;
● 6 lat licząc od dnia wręczenia nagrody w przypadku jeśli zwyciężyłeś w konkursie organizowanym w ramach wydarzenia.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
UX Research Confetti - IV edycja (konferencja)

UX Research Confetti - IV edycja (konferencja)

21 Maja - 22 Maja
 

Allegro Tech Talks #43 - Wszystko o programie e-Xperience

Allegro Tech Talks #43 - Wszystko o programie e-Xperience

środa, 18:00 - 20:00
Biuro Allegro - Nowy Rynek, budynek D, Poznań

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora