ATUM Sp. z o.o.

specjalistów różnych branż zapewniając dostęp do najświeższej wiedzy i wysokiej klasy kadry
dydaktycznej. W 2015 uzyskaliśmy akredytacje Urzędu Dozoru Technicznego i uruchomiliśmy Centrum
Szkoleń OZE. Nasza oferta obejmuje szkolenia i kursy zawodowe, studia podyplomowe z Odnawialnych
Źródeł Energii, autorskie podręczniki instalatora oraz stanowiska laboratoryjne.

Jesteśmy członkami Dolnośląskich Pracodawców, Regionalnego Związku Pracodawców Konfederacji Lewiatan
oraz Doliny Fotowoltaiki- konsorcjum zrzeszającego firmy z branży fotowoltaiki. Działamy na rzecz zwiększenia
potencjału badawczo-rozwojowego i poziomu innowacji w OZE w ramach członkostwa w Klastrze B&I+R.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej oraz status Niepublicznej Placówki Kształcenia Oświatowej.
Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ECCC.

Posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Nasze doświadczenie i nastawienie na długotrwałe partnerstwo biznesowe oraz dobra energia stanowią
gwarancję satysfakcjonującej współpracy.