Collegium Civitas

Collegium Civitas - niepubliczna szkoła wyższa w Warszawie - rozpoczęła działalność w 1997 roku. Uczelnia działa pod patronatem pięciu instytutów PAN: Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Historii, Instytutu Studiów Politycznych, Instytutu Sztuki oraz Instytutu Slawistyki.
Misją uczelni jest tworzenie środowiska akademickiego sprzyjającego myśleniu i działaniu poprzez kształcenie na najwyższym poziomie, umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznych, poszerzanie horyzontów oraz kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich.
Collegium Civitas oferuje studia w następujących obszarach:
· nowe media i dziennikarstwo
· zarządzanie i marketing
· psychologia i coaching
· stosunki międzynarodowe i dyplomacja
· bezpieczeństwo i analiza informacji
· socjologia, kultura, sztuka
Naszym celem jest nie tylko przekazywanie studentom wiedzy pozwalającej na pełniejsze zrozumienie świata społecznego, ale także umiejętności praktycznych, które zapewnią im dogodną pozycję na rynku pracy i otworzą drogę do kariery w różnych zawodach. Chcemy także, aby nasi studenci dobrze czuli się w Europie i bez kompleksów stawali do konkurencji ze studentami kształconymi na elitarnych uczelniach za granicą.
Misją Collegium Civitas jest tworzenie środowiska akademickiego sprzyjającego myśleniu i działaniu poprzez kształtowanie na najwyższym poziomie, umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznych, poszerzanie horyzontów oraz kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich.