FUNDACJA KULTURA I DZIEDZICTWO PONAD GRANICAMI

Fundacja Kultura i Dziedzictwo ponad Granicami została powołana w celu promocji Polski na świecie oraz promocji kultury, historii i dziedzictwa narodowego w Polsce.

Zgodnie z postawionymi celami, fundacja współpracuje z placówkami kulturalnymi w Polsce oraz zagranicą.

Realizujemy projekty, które uważamy za ważne ze względów artystycznych, społecznych i badawczych. Ich celem zawsze jest zbliżenie kultur.