Fundacja MOST

Fundacja MOST jest organizacją non-profit, przedsiębiorstwem ekonomii społecznej zajmującym się reintegracją zawodową osób wykluczonych,działalnością edukacyjną, społeczną w tym pomocą humanitarną. W ostatnim czasie FUndaca rozwija liczne projekty społeczne w tym projekty edukacyjne.