FUNDACJA POLSKI FUNDUSZ FUNDRAISINGOWY

Misją naszego funduszu jest zapewnienie finansowania trzeciego sektora przez obywateli.

Stoimy na stanowisku, że jedynie odpowiednia dywersyfikacja źródeł finansowania organizacji pozarządowych pozwoli na ich efektywne działanie oraz realizację nawet górnolotnych idei.

Uczymy oraz wspieramy małe i średnie organizacje pozarządowe w ich pierwszych krokach w świecie fundraisingu. Jednocześnie jesteśmy konsultantem doświadczonych fundacji i stowarzyszeń w temacie prowadzenia kampanii fundraisingowych.