FUNDACJA ROZWOJU KULTURY ART OF FREEDOM

Celem fundacji jest działalność kulturalna i oświatowo - kulturalna, w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery artystów muzyków, plastyków.