Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

ORGANIZATORZY WYDARZENIA

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB) została powołana w 1992 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich i banków-fundatorów. Misją fundacji jest działanie na rzecz rozwoju nowoczesnego i efektywnego rynku usług finansowych w Polsce, kierując swoje działania zarówno do pracowników, jak i klientów. WIB jako jeden z liderów kształcenia kadr bankowych w Polsce, realizuje projekty ukierunkowane na podnoszenie standardów kwalifikacji bankowców i praktyk rynkowych instytucji finansowych.

Fundacja GPW powołana została przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2015 roku. Od wielu lat prowadzi działania edukacyjne kierowane do młodzieży, inwestorów i profesjonalistów rynku kapitałowego. Głównym celem Fundacji GPW jest rozwój oraz adaptacja oferty edukacyjnej w zakresie rynku kapitałowego. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych kierowanych do młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne, a także potencjalnych i aktualnych inwestorów giełdowych.

Fundacja im. Lesława A. Pagi powstała jako upamiętnienie dzieła życia jej Patrona. Została powołana przez jego małżonkę Ewę Pagę - prezes Fundacji i córkę Paulinę, z misją łączenia świata edukacji i biznesu. Od 16 lat zespół Fundacji prowadzi prestiżowe programy rozwojowo-mentoringowo-edukacyjne dla studentów i absolwentów szkół wyższych, a także uczniów szkół ponadpodstawowych, od niedawna również dla seniorów.