Goyki 3 Art Inkubator

Art Inkubator jest nową samorządową instytucją kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych. Art Inkubator będzie zajmować się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją programów pobytów artystów czyli tzw. rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej. Art Inkubator zajmować się będzie również badaniami poświęconymi kulturze i sztuce a także organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.
Miejsca Pszczół. Spacer śladami dzikich zapylaczy

Miejsca Pszczół. Spacer śladami dzikich zapylaczy

Sobota, 10:00 - 12:00
Goyki 3 Art Inkubator, Sopot

Wykład profesora Artura Ekerta: Girolamo Cardano - uczony i hazardzista

Wykład profesora Artura Ekerta: Girolamo Cardano - uczony i hazardzista

25 Maja, 18:00
Goyki 3 Art Inkubator, Sopot

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora