Książnica Pomorska w Szczecinie

Książnica Pomorska jest główną biblioteką regionu zachodniopomorskiego, otwartą i przyjazną przestrzenią publiczną, miejscem spotkań, wymiany myśli, dostępu do informacji i wiedzy. Jej organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Ze względu na bogaty księgozbiór, liczący ponad 1,5 mln jednostek książek, czasopism i zbiorów specjalnych, Książnica Pomorska stanowi warsztat pracy naukowej i dydaktycznej szczecińskiego środowiska naukowego. Wśród czytelników odwiedzających bibliotekę najliczniejszą grupę stanowią właśnie studenci, pracownicy naukowi i uczniowie.
Oprócz literatury naukowej, popularnonaukowej i pięknej dużym zainteresowaniem użytkowników cieszą się zbiory czytelni specjalistycznych: zbiory dokumentujące przeszłość i teraźniejszość Pomorza Zachodniego, cenne rękopisy i stare druki, dokumenty życia społecznego, normy, płyty analogowe i CD, audiobooki oraz bazy danych.
Książnica Pomorska organizuje liczne wydarzenia kulturalne - wystawy, wykłady, promocje książek, spotkania literackie, prezentuje osiągnięcia twórców regionalnych także edukacyjne: konferencje, sympozja, warsztaty.
Grażyna Plebanek - spotkanie autorskie

Grażyna Plebanek - spotkanie autorskie

15 Października - 15 Listopada
Książnica Pomorska w Szczecinie, Szczecin

Otwarta społeczność: Uchodźcy - inna niż polska perspektywa

Otwarta społeczność: Uchodźcy - inna niż polska perspektywa

Dzisiaj, 18:00
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Szczecin

Wieczór autorski Timma Stütza

Wieczór autorski Timma Stütza

Piątek, 17:00
Książnica Pomorska, Szczecin

Fotografia z podróży - wystawa Weroniki Łyczywek

Fotografia z podróży - wystawa Weroniki Łyczywek

Piątek, 18:00
Ksiąznica Pomorska, Szczecin

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora