Lean Idea

Korzyści, które daje Lean Idea:
1. Poprawa wskaźników ekonomicznych oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) wewnątrz organizacji.
2. Zwiększenie elastyczności, czyli szybsze dopasowywanie się do zmiennych wymagań klientow, a tym samym, szybsze reagowanie na zmiany rynku.
3. Inteligentniejsze procesy, które efektywniej wykorzystują zasoby przy nizszych kosztach wytwarzania.
4. Lepsza jakość - szybkie wykrywanie brakow, trafniejsza analiza, a w efekcie mniej braków/reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych.
5. Zwiększenie wydajności procesów poprzez stabilizację i standaryzację procesów.
6. Zmniejszenie kosztów utrzymania parku maszynowego - standaryzacja, TPM.
7. Poprawa bezpieczeństwa pracy.
8. Zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie.