Liceum Artes Liberales

Innowacyjne, interdyscyplinarne liceum w Warszawie - Liceum Artes Liberales.
Oferujemy nowocześnie zorganizowany i wysokiej jakości proces nauczania, z naciskiem na rozwój emocjonalny i społeczny.
Szkołę wyróżnia zarówno ogromna uwaga skierowana na wychowawstwo i tutoring edukacyjny, jak i wyjątkowy sposób organizacji nauki, uwzględniający autorskie przedmioty, projekty, wyjazdy, oraz częste wyjścia poza szkolne mury.
Zapraszamy do zapoznania się z nami na www.lal.edu.pl.