Lukasz Koronczok

W NetAnaliza zajmujemy się wspieraniem i pomocą sprzedawcom na Amazonie, aby mogli sprzedawać więcej, szybciej i łatwiej.
Koncentrujemy się na zwiększaniu zysków i trwałej rentowności.
Specjalizujemy się w świadczeniu niezbędnych usług, związanych ze sprzedażą na Amazonie.