Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury ma status narodowej instytucji kultury, która prowadzi działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą, wypełniając misję dyplomacji publicznej poprzez międzynarodowy dialog w kulturze. Punktem wyjścia do naszych działań i rozważań na temat dziedzictwa jest Europa Środkowa.
Działamy na wielu polach, łączymy różne punkty widzenia, korzystamy z dorobku wielu dziedzin, aby w sposób jak najbardziej szeroki i spójny móc dzielić się wiedzą z zakresu dziedzictwa kulturowego w wymiarze uniwersalnym.
Międzynarodowa aktywność stanowi kluczowy, ale nie jedyny kierunek naszej działalności. Równie aktywnie działamy na gruncie lokalnym, realizując program dla osób odwiedzających naszą siedzibę. Przestrzenią dla tych działań jest zabytkowa kamienica "Pod Kruki" przy Rynku Głównym 25, położona w sercu wpisanego w 1978 roku na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Krakowa - miejsce, którego lokalizacja sprzyja refleksji nad dziedzictwem.
Podczas gdy w przestrzeniach biurowych pracujemy nad projektami na co dzień niewidocznymi dla naszych odbiorców, w Galerii MCK zawsze czeka na publiczność wystawa. Organizowane przez nas ekspozycje przybliżają najlepszą awangardę europejską i światową - w tym silny akcent położony jest na sztukę środkowoeuropejską - bądź też są to wystawy problemowe prezentujące ważne współcześnie zagadnienia kultury i sztuki.
W siedzibie MCK działa specjalistyczna biblioteka naukowa gromadząca polską i zagraniczną literaturę z zakresu dziedzictwa kulturowego. W naszych salach konferencyjnych organizujemy wykłady, spotkania i debaty, realizujemy bogaty program edukacyjny dla różnych grup wiekowych, w tym studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa.
Działalność MCK adresowana jest zarówno do odbiorców za granicą, jak i w Polsce, z jednej strony do badaczy i ekspertów, a z drugiej do wszystkich, którzy chcą dziedzictwo dopiero poznać. Duża część naszych projektów realizowana jest w języku angielskim, także wiele książek i kwartalnik "Herito" ukazują się w polsko-angielskiej wersji językowej, co umożliwia komunikację z zagranicznymi odbiorcami.
Europa Środkowa stanowi punkt wyjścia do i punkt odniesienia dla wszystkich podejmowanych przez nas projektów. Właśnie przez pryzmat naszego geograficznego położenia i poprzez porównania z bliższymi i dalszymi sąsiadami patrzymy na rozwój procesów zachodzących na styku kultury, dziedzictwa, sztuki, polityki, ekonomii i zjawisk społecznych.
MCK było inicjatywą pierwszego po upadku komunizmu rządu polskiego, zgłoszoną przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na Szczycie Paryskim Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) w listopadzie 1990 roku, gdy rodziła się nowa architektura Europy. Instytucja zainaugurowała działalność w maju 1991 roku, podczas Sympozjum KBWE w Krakowie poświęconego problematyce dziedzictwa kulturowego. Jest to pierwsza publiczna instytucja kultury nowej generacji powstała w Polsce po przełomie roku 1989. Na jej siedzibę nieprzypadkowo wybrano Kraków - miasto stanowiące laboratorium polskiego myślenia o dziedzictwie. Od samego początku działalność realizujemy w zabytkowej, sięgającej czasów średniowiecza kamienicy "Pod Kruki", położonej w sercu Starego Miasta, która w sensie dosłownym i metaforycznym stanowi okno Krakowa na Europę Środkową.
Więcej informacji: www.mck.krakow.pl