Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaklad Higieny

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
zaprasza na Debatę "Wyzwania dla aktywnego i zdrowego starzenia się",
która odbędzie się w dniu 14 listopada 2018
w Warszawie

Debata organizowana jest w ramach projektu "Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa", finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, realizowanego w ramach Celu operacyjnego nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.