Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" to miejska instytucja kultury, która prowadzi działalność kulturalną i artystyczną w Lublinie, od 2008 roku.

Misją instytucji jest spotykanie tradycyjnych nurtów kultury polskiej, europejskiej i światowej z nowoczesnością i eksperymentem, w twórczych reprezentacjach muzycznych, wizualnych i społecznych.

To, co wyróżnia działalność Ośrodka "Rozdroża" to konsekwentne poszukiwania inspiracji w odległych czasowo i terytorialnie tradycjach kulturowych, aby przypominać o złożonej tożsamości lokalnej i uniwersalnej człowieka. Dzięki prowadzonym badaniom i zapraszanym artystom z Polski i ze świata powstają nowatorskie i odważne propozycje programowe, których wyrazem są dwa międzynarodowe festiwale realizowane przez Ośrodek "Rozdroża".

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY gra od 2009 roku w przestrzeni Lublina i najlepszych sal koncertowych w mieście. Podczas kilkunastu edycji wystąpili światowej sławy muzycy, reprezentujący nurty tradycyjne i eksperymentalne, wykonując utwory kompozytorów klasycznych, dzieła improwizowane i stworzone na zamówienie instytucji kompozycje uznanych twórców. Podczas Festiwalu KODY gościliśmy wielu muzyków z Polski i zagranicy, których nazwiska widnieją na afiszach najlepszych sal koncertowych na świecie, m.in.: Laurie Anderson, Iva Bittova, Evelyn Glennie, Leszek Możdżer, Frank Fairfield, Čači Vorba, Margaret Leng Tan, Meredith Monk, Philip Glass, John Tilbury, Kronos Quartet, Olga Pasiecznik, Wojciech Mazolewski, Leszek Lorent, Aukso Orkiestra, ProModern, Leibach i wielu innych.

Komisarzem Festiwalu jest Jerzy Kornowicz.

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto (Open City) odpowiada za wizualne poszukiwania artystyczne i zestawianie ich z codziennymi praktykami. Festiwal od lat obecny jest na lubelskich ulicach, prowadząc bezpośredni dialog z publicznością: mieszkańcami i turystami odwiedzającymi Lublin. Podczas kolejnych edycji festiwalu, w przestrzeni miasta zaprezentowano ponad 200 wydarzeń - instalacji, rzeźb, działań performatywnych, murali i innych ingerencji artystycznych. Na festiwalu gościliśmy znakomitych artystów z Polski i zagranicy: Paweł Althamer, Janusz Bałdyga, Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Krzysztof M. Bednarski, Monika i Tomasz Bielakowie, Cezary Bodzianowski, Karolina Breguła, Jakub Ciężki, Oskar Dawicki, Maurycy Gomulicki, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Ada Kaczmarczyk, Yakov Kazhdan, Artur Klinau, Komuna Warszawa, Jerzy Kosałka, Jarosław Kozakiewicz, Jarosław Koziara, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Dominik Lejman, Anna Molska, Teresa Murak, Nawer, Andrzej Paruzel, Błażej Pindor, Joanna Rajkowska, Daniel Rumiancew, Andrij Sahajdakowski, Jadwiga Sawicka, Slavs and Tatars, Tytus Szabelski, Izabela Tarasewicz, Leon Tarasewicz, Mariusz Tarkawian, Mariusz Waras, Krzysztof Wodiczko, Julita Wójcik i wielu innych.

Różnorodność edycji zapewniają wybitni kuratorzy zapraszani przez Ośrodek do współpracy: Waldemar Tatarczuk, Krzysztof Żwirblis, Monika Szewczyk, Andrzej Krukowski, Anda Rottenberg, Jerzy Onuch, Łukasz Gorczyca, Aneta Szyłak, Anna Nawrot, Mirosław Haponiuk, Tomasz Kitliński, Paweł Leszkowicz, Zbigniew Libera.

Tegoroczny festiwal Otwarte Miasto już we wrześniu, a kuratorem edycji w 2022 roku jest Robert Kuśmirowski. Zapraszamy.


Ważną część działalności Ośrodka Rozdroża stanowią spotkania z tradycją. Przez wiele lat Ośrodek realizował Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy. Również dzisiaj wskrzeszamy dawne tradycje w różnych obszarach sztuki i ekspresji twórczej: warsztaty śpiewu tradycyjnego, noce tańca, koncerty muzyki tradycyjnej.

Ośrodek Rozdroża prowadzi Galerię, której wystawy dostępne są na co dzień w siedzibie instytucji.

Inne obszary aktywności związane z zagadnieniami obywatelskimi i wolnościowymi. Poruszając się na co dzień w materii eksperymentu, sztuce aktualnej, a także antycypując tradycję, naszym naturalnym dopełnieniem jest dialog z rzeczywistością. Ośrodek Rozdroża organizuje tematyczne wystawy i spotkania, które poruszają tematy wolności artystycznej, potrzeb społecznych, równego dostępu do sztuki i praw człowieka.