POLSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET BIZNESU

Działamy od 2 lipca 2004 roku. Integrujemy środowisko kobiet aktywnych zawodowo poprzez działalność edukacyjną, lobbingową, opiniotwórczą, filantropijną i charytatywną. Organizujemy projekty promujące sukcesy kobiet i zachęcające je do rozwoju zawodowego.

Dbamy o wiedzę poprzez udział w szkoleniach. Korzystamy z doradztwa związanego z zarządzaniem w biznesie. Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach dotykających spraw kobiet i ich roli we współczesnym świecie - w gospodarce, życiu politycznym i społecznym. Organizujemy konferencje, panele dyskusyjne, spotkania i warsztaty służące rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

Dysponujemy siecią kontaktów z organizacjami wspierającymi kobiety w kraju i za granicą. Współpracujemy z władzami samorządowymi i administracją rządową. Poszerzamy naszą wiedzę dotyczącą sytuacji kobiet i staramy się na nią reagować.

Wspieramy rozwój kultury i społeczności lokalnych. Jesteśmy partnerem wielu organizacji europejskich. Pracujemy także w zespole ds. równouprawnienia kobiet i mężczyzn funkcjonującym przy Komisji Europejskiej.