Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu