POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIĘDZYUCZELNIANY W KATOWICACH