Stowarzyszenie Europa Forum

EUROPA FORUM wywodzi się z byłego koła gospodarczego które powstało w połowie lat 90tych przy Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu i stanowi sieć firm będących w większości podmiotami o polsko-niemieckich powiązaniach kapitałowych, które osiedliły się w regionie Dolnego Śląska. W ramach naszych działań łączymy realizowanie celów gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych. Firmy członkowskie EUROPA FORUM tworzą aktywne forum wymiany doświadczeń i chętnie służą swoją wiedzą tym, którzy są zainteresowani zaangażowaniem się na Dolnym Śląsku - lub też po drugiej stronie Odry. Towarzyszymy przedsiębiorstwom z niemieckojęzycznych państw przy podejmowaniu pierwszych kroków w regionie poprzez konkretne i praktyczne wsparcie. Zarówno polskim jak i niemieckim firmom oferujemy pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.
Podczas comiesięcznych spotkań członkowie i partnerzy są informowani na bieżąco o nowinkach gospodarczych nie tylko o zasięgu regionalnym; równocześnie stwarzamy naszym firmom członkowskim okazję do zaprezentowania się w kręgach tutejszych przedsiębiorców i przedstawicieli świata biznesu. Na naszych stronach internetowych informujemy na bieżąco o aktualnych wydarzeniach EUROPA FORUM.

Das EUROPA FORUM, hervorgegangen aus dem ehemaligen Wirtschaftskreis des Deutschen Generalkonsulats in Breslau, versteht sich als Netzwerk für mehrheitlich deutsch-polnische Unternehmer in der Region Niederschlesien, das neben wirtschaftlichen auch kulturelle Ziele umsetzt. Mitgliedsunternehmen des EUROPA FORUM stellen ihre Erfahrungen denen zur Verfügung, die an einem wirtschaftlichen Engagement in Niederschlesien interessiert sind und begleiten Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum auf ihren ersten Schritten in der Region durch konkrete und praxisbezogene Hilfestellungen.

Im Rahmen der monatlich stattfindenden öffentlichen Veranstaltungen informieren wir über wirtschaftliche Entwicklungen in der Region und bieten unseren Mitgliedsunternehmen die Gelegenheit, sich einem ausgewählten regionalen Wirtschaftspublikum zu präsentieren. Über Newsletter und Internetauftritt informieren wir zeitnah über die aktuellen Treffen und sonstigen Aktivitäten des EUROPA FORUM.