Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

Jesteśmy bezhabitowymi siostrami zakonnymi. Jak aniołowie chcemy być blisko ludzi i wspierać kapłanów.

Bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr od Aniołów zostało założone w Wilnie przez ks. Wincentego Kluczyńskiego, przy współudziale M. Bronisławy Stankowicz w 1889 r. Zgromadzenie należy do wachlarza niehabitowych zgromadzeń, zakładanych w warunkach prześladowania Kościoła.
Spotkanie dla kobiet "Między ciszą a śmiechem"

Spotkanie dla kobiet "Między ciszą a śmiechem"

10 Lipca - 14 Lipca
Dom Rekolekcyjny Sióstr Niepokalanek, 96-516 Szymanów

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora