Tworzę gry - Grzegorz Olifirowicz

Projektowanie i wydawnictwo gier i gamifikacji.