Value Creation Jarosław Rubin

Szkoła Zarządzania Zmianą to zespół doświadczonych we wdrażaniu zmian trenerów i konsultantów, którzy reprezentują unikatowy na rynku polskim kierunek tzw. Evidence Based Change Mangement (Zarządzanie Zmianą Oparte na Dowodach). Doświadczenia, którymi się z Państwem dzielimy są rezultatem wieloletniej współpracy szkoleniowej i doradczej z firmami działającymi na polskim rynku, popartej wynikami własnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach oraz współczesnymi narzędziami i metodami zarządzania zmianą.