KSK Transport sp z o.o.

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu (KSK Wrocław) - organizacja pożytku publicznego działająca na terenie Dolnego Śląska z siedzibą we Wrocławiu. Głównym celem statutowym Klubu jest ochrona i promocja kolei na terenie Dolnego Śląska oraz działalność dydaktyczna i naukowa. Klub podejmuje działania na rzecz zachowania dziedzictwa kultury materialnej kolejnictwa, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa i lokalnej infrastruktury kolejowej jako elementu tożsamości kulturowej. Wyłącznym celem Klubu jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie kolejnictwa w Polsce jako czynnika rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego.
Powrót SU45-079

Powrót SU45-079

1 Października, 08:00 - 20:00 360,00
 

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora