Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

Jesteśmy organizacją pozarządową, która zajmuje się rozwojem i promowaniem tzw. pedagogiki przygody, na który składają się outdoor education, adventure education, experiential education, pedagogika przeżyć. Wspieramy oraz realizujemy mądrą edukację, której celem jest wspieranie rozwoju dzieci oraz dorosłych. Prowadzimy projekty naukowe, wydajemy książki, prowadzimy szereg warsztatów i szkoleń. W praktyce realizujemy swoją misję prowadząc szkolenia i warsztaty rozwojowe dla organizacji pozarządowych, edukacyjnych oraz biznesu.
Leśny Spacer Rozwojowy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym - Cisza

Leśny Spacer Rozwojowy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym - Cisza

25 Kwietnia, 11:00 - 14:30 90,00
Mazowiecki Park Krajobrazowy, Warszawa

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora