Dom Przedsiębiorcy - Urząd Miejski w Tczewie

To miejsce, gdzie można dokonać rejestracji firmy oraz zasięgnąć porad i konsultacji. Również tutaj funkcjonuje jedyny w powiecie tczewskim inkubator przedsiębiorczości i strefa coworkingu.
To przestrzeń przyjazna sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie działamy na rzecz wzrostu atrakcyjności i stabilności firm.

Inkubator Przedsiębiorczości jest przedsięwzięciem Gminy w zakresie wspierania działających oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców na obszarze powiatu tczewskiego.

Dom Przedsiębiorcy powstał dzięki działaniu 1.5 Regionalna Sieć Transferu Rozwiązań Innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 2 763 769,82 zł
Dofinansowanie 75%: 1 557 323,08 zł
Wkład własny: 1 206 446,74 zł