Instytut Edukacji Pozytywnej

Instytut Edukacji Pozytywnej to fundacja, która powstała w 2014 roku. Z powodzeniem zrealizowaliśmy liczne projekty edukacyjne, które dotarły do ponad 6000 dzieci i młodzieży, 2000 dorosłych oraz 150 szkół w całej Polsce. Mottem, które przyświeca naszym działaniom jest zmienianie myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Obszary, którymi się zajmujemy to: nowe technologie, zdrowie psychiczne, wychowanie, profilaktyka uzależnień, rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, rozwój kompetencji kluczowych z nastawieniem na uczenie się przez całe życie.