Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy"

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy" jest organizacją zrzeszająca samorządy województwa lubelskiego w celu wsparcia i integracji JST oraz partnerów zagranicznych.
Do podstawowych działań stowarzyszenia należy inspirowanie, wspomaganie i koordynacja samorządów województwa lubelskiego w zakresie ich współpracy zagranicznej oraz budowania sprawnej i nowoczesnej administracji przyjaznej dla obywatela.