Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP PWr) przy Politechnice Wrocławskiej skupia innowacyjne, technologiczne start-upy założone przez studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników Politechniki Wrocławskiej. Stwarzamy początkującemu przedsiębiorcy takie warunki, aby jego biznes mógł się rozwinąć minimalizując początkowe koszty. Osoby, które mają pomysł na własny biznes, ale brakuje im doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy, mogą liczyć na wsparcie merytoryczne do momentu, w którym nowy biznes będzie w stanie samodzielnie działać na rynku. "Opieka" Inkubatora trwa 3 lata. Inkubator wspiera firmy od momentu rejestracji własnej działalności gospodarczej w formie:
• udostępnienia wirtualnego biura (uzyskanie adresu potrzebnego do rejestracji działalności i prowadzenia firmy),
• zaplecza biurowego z wyposażeniem, na preferencyjnych warunkach na terenie Politechniki Wrocławskiej oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego,
• udostępnienia sal konferencyjnych,
• doradztwa prawnego i księgowo-podatkowego,
• konsultacji biznesowych,
• udziału w organizowanych przez AIP konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach itp.,
• wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu środków unijnych,
• promocji w mediach.
Demo Day   Konkursu CHANGE IT impactful innovation challenge!

Demo Day Konkursu CHANGE IT impactful innovation challenge!

Piątek, 10:00
bud. L.3 ul. Na Grobli 12 sala 0.21, Wrocław

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora