KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113

tel.: (+48) 42 631 51 03, 42 631 51 04,
fax: (+48) 42 631 51 08, 42 631 52 08

e-mail: kwpsplodz@straz.gov.pl
e-mail: sekretariat@straz.lodz.pl
www/bip: www.straz.lodz.pl