Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego

OSBN to stowarzyszenie, które zrzesza profesjonalistów: projektantów, wykonawców, producentów, a także entuzjastów budownictwa naturalnego w Polsce. Celem stowarzyszenia jest propagowanie technik budowania z użyciem słomy, gliny, konopi oraz innych naturalnych, nisko przetworzonych i odnawialnych materiałów jak również propagowanie całościowego, zrównoważonego myślenia w procesie tworzenia nowych miejsc i budynków. OSBN zajmuje się równocześnie prowadzeniem badań przy współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz edukacją dotycząca osiągnięć naturalnego budownictwa w Polsce i na świecie. W kręgu zainteresowań OSBNu pozostają także inne ekologiczne systemy i strategie m.in permakultura czy systemy inżynierskie np. pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, racjonalnego gospodarowania wodą i odpadami.