Izba Gospodarcza

Głównym zadaniem Izby jest propagowanie lokalnego patriotyzmu biznesowego, w ramach którego przedsiębiorcy szukają rozwiązań najpierw na własnym rynku: w swoim mieście, subregionie, województwie, a dopiero później w Polsce, Europie i świecie. IG w Wodzisławiu Śląskim ma wiele dowodów na to, że tak można i że lokalny patriotyzm biznesowy przynosi wymierne korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale również mieszkańcom powiatu wodzisławskiego.

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim od kilku lat realizuje program kształcenia kadr dla lokalnych przedsiębiorców. Jest to możliwe dzięki ugruntowanym kontaktom z władzami miasta i z podległymi Prezydentowi placówkami szkolnymi. Firmy wyposażają w specjalistyczny sprzęt pracownie szkolne, w których uczniowie mogą uczyć się konkretnego zawodu. Najlepsi zapraszani są na praktyki zawodowe.

Program obejmuje coraz większą rzeszę młodzieży. Wszystko po to, żeby młody człowiek, który staje na starcie swojego życia zawodowego nie musiał wyjeżdżać do dużych ośrodków miejskich w poszukiwaniu pracy.

Izba Gospodarcza patronuje od kilku lat konkursom zawodowym, które organizuje Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Angażując pracodawców w założenia merytoryczne i finansowe konkursów wspólnie z ośrodkiem włącza się w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Wiele przedsiębiorstw działa na rynku ogólnopolskim, europejskim i światowym, osiągając coraz większe sukcesy gospodarcze. Potwierdzają je liczne nagrody, których liczba rośnie z roku na rok. Są one dowodem na niekwestionowaną jakość usług, cenioną zarówno przez klientów, jak i partnerów biznesowych.

IG w Wodzisławiu Śląskim na bieżąco śledzi zmiany na rynku biznesowym, proponując przedsiębiorcom korzystne dla nich działania