Niemiecki Instytut Wina

Niemiecki Instytut Wina (NiW) jest organizacją zajmująca się marketingiem i promocją niemieckiego wina.
Celem Instytutu jest organizacja imprez promujących niemieckie wino, festiwali, degustacji, wyjazdów prasowych oraz dostarczanie informacji na temat niemieckiego winiarstwa. Biuro od początku 2015 działa przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Więcej informacji na www.winaniemieckie.pl, www.deutscheweine.de