Fundacja Społecznie Bezpieczni

Fundacja Społecznie Bezpieczni powstała w grudniu 2009 roku. Celem działalności Fundacji od początku jej powstania jest pomoc osobom potrzebującym, wyrównywanie ich szans i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Fundacja udziela wsparcia m.in osobom niepełnosprawnym i uzależnionym. Jednym z głównych celów Fundacji jest promocja ekonomii społecznej, jako skutecznego narzędzia wsparcia dla osób wykluczonych, poprzez oferowanie im stabilnych forma zatrudnienia dostosowanych do specyfiki pracownika. Fundacja udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym i uzależnionym