Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest uczelnią, która od lat kształci specjalistów związanych z ochroną zdrowia - lekarzy, stomatologów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki, położne, dietetyków, ratowników medycznych, ekspertów z zakresu zdrowia publicznego i fizjoterapeutów. Obok działalności dydaktycznej prowadzi szeroką działalność naukową, którą umożliwiają liczne laboratoria, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą.