NRLS

Instytut Komunikacji Niewerbalnej to firma szkoleniowa specjalizująca się w tematyce profilowania behawioralnego. Jesteśmy jedyną firmą na rynku polskim, która łączy wiedzę psychologiczną i szkoleniową z praktyczną znajomością technologii mierzenia emocji w czasie rzeczywistym. Pracujemy z biznesem oraz ze służbami.
-Konsultujemy instalacje i wdrażanie technologii w największych korporacjach z branży hotelarskiej, bankowej, usługowej i retail.
-Badamy reklamy, filmy wyborcze, oceniamy customer experience, reakcje klientów na produkty i pracowników.
-Bazujemy na najnowszych badaniach naukowych oraz doświadczeniu najlepszych specjalistów.
-Poczas szkoleń pracujemy z narzędziem do pomiaru ekspresji mimicznych, analizujemy pierwsze wrażenie oraz sprawdzamy na nagraniach mocne i słabe strony uczestników w komunikacji.
-Tym sposobem uczestnicy otrzymują wyjątkową wiedzę na temat własnych zachowań oraz odbioru społecznego.