UPEMI

KIM JESTEŚMY?
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) to związek pracodawców zrzeszający na zasadzie dobrowolności podmioty branży mięsnej. Został utworzony 13 grudnia 2005 roku przez osoby fizyczne i prawne zainteresowane dobrem polskiego przemysłu mięsnego i polskiego rolnictwa. Na dzień dzisiejszy członkami UPEMI są podmioty szeroko reprezentujące branżę.
Naszym priorytetem jest dbałość i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej firm, która jest realizowana poprzez reprezentowanie producentów i pracodawców przemysłu mięsnego wobec organów władzy i administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji krajowych i międzynarodowych. Są to zarówno właściciele zakładów mięsnych, przetwórczych, utylizacyjnych, przedstawiciele związków hodowców i producentów bydła, a także trzody chlewnej, jak i instytucje zaopatrujące gastronomię, przedstawiciele grup marketingowych, producenci sprzętu obsługującego branżę oraz grupy doradztwa europejskiego. UPEMI ma prawo opiniowania założeń aktów prawnych, dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego. Szeroki zasięg działania Unii znacząco wspomaga funkcjonowanie branży mięsnej.