Fundusz Górnośląski S.A., Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.