Goyki 3 Art Inkubator

Art Inkubator jest samorządową instytucją kultury w Sopocie. Naszym podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych. Art Inkubator zajmuje się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją programów pobytów artystów czyli tzw. rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej. Art Inkubator prowadzi badania poświęcone kulturze i sztuce, a także organizuje wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz popularyzuje kulturę i historię miasta Sopotu.